Voor een veilig pedagogisch klimaat

"Angst als je beste vriend" is de rode draad die door de FYF training loopt"

FYF = Face your fears

Een FYF training is een totaalprogramma, bestaande uit een interactieve workshop en lessen in gymzaal of het speellokaal. Het hoofdthema van de training is "Angst als je beste vriend". Het doel is om kinderen, pubers en jongeren te helpen in hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel vlak, te leren opkomen voor zichzelf, meebewegen in een groep en omgaan met groepsdynamiek. Angst (fear) is normaal, maar je kunt kinderen leren hun angst te controleren en het thema “angst” bespreekbaar te maken. Met de FYF training helpen we docenten om een veilig pedagogisch klimaat te creëren waarbij alle kinderen in hun eigen kracht gezet worden. Hierdoor wordt leren leuker en makkelijker!

Psychofysieke training

De FYF training is een training waarbij bewegen centraal staat. De workshop wordt gegeven in de vorm van een gesprek en interactie in de klas. Daarna wordt de workshop (genaamd “Sparren met angst”) bevorderd door bewegend leren (boksen) in een gymzaal of een speellokaal. Zo maken we de theorie heel begrijpelijk en concreet. Naast de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel vlak, levert de FYF training ook een grote bijdrage aan de fysieke ontwikkeling van kinderen en dát draagt enorm bij aan het zelfvertrouwen!

Bewegend leren, de kracht van FYF training

De gymzaal (of speellokaal) en het klaslokaal zijn de beste plaatsen om de training te geven. Omdat "bewegen" in de training centraal staat is bewegingsruimte noodzakelijk. In de training werken we concreet aan de vijf waarden die hierboven staan beschreven. Door middel van fysieke oefeningen, spellen en bewegingen gaan we met de groep aan de slag. U als leerkracht of docent speelt hierbij een belangrijke rol. Op die manier kunt u alles uit de FYF training halen en ook met de methode werken in uw klas, tijdens de reguliere lessen. Zowel tijdens de workshop in de gymzaal (of speellokaal) werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling waarbij de FYF-waarden worden uitgelicht. De rode draad is ‘Angst’ en loopt door de hele training.

Zowel jonge kinderen, als pubers en jong volwassenen hebben baat bij de FYF training

Gedurende het opgroeien van kinderen verandert er veel, niet alleen lichamelijke veranderingen, maar ook het sociale leven, studie, werk en dergelijke zaken komen aan de orde. Dit kan een grote impact hebben en kan zorgen voor stress en daarmee gepaarde angsten of onzekerheid. Een veilig pedagogisch klimaat helpt kinderen hiermee om te gaan en de FYF training speelt hier op in. En ook hier geldt: "jong geleerd is oud gedaan". Wanneer kinderen op jonge leeftijd leren om te gaan met hun angst of onzekerheid, zullen ze hier op latere leeftijd veel baat bij hebben. 

Wilt u een veilig pedagogisch klimaat creëren?

Wilt u een veilig pedagogisch klimaat creëren binnen uw klas en de toekomst helpen bij hun sociaal-emotionele ontwikkeling én hun fysieke ontwikkeling? Dan is de FYF training een uitgelezen mogelijkheid!

Neem contact met ons op voor meer informatie. 

© 2019 FYF training | KVK 123465 | Design by SEYED.JPG

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief !